Gudstjänst Lovsång & Tillbejdan

 

Till Gudstjänsten är alla välkomna, det är inte en samling bara för medlemmar.

Gudstjänsten är en samling där vi möts alla åldrar för att dela gemenskap med Gud och med varandra.

Vi vill försöka ha en folklig ton med vördnad inför Gud och respekt för varje människas unika personlighet. Gudstjänsten innehåller sånger med olika stilar, där syftet först och främst är att lovsjunga Gud.

Lovsång är sång till Gud, inte så mycket om Gud.

Med vår sång uttrycker vi tacksamhat och glädje över vem han är och vad han gjort.

Genom sången lyfts vi in i något som är större än oss själva. I en gudstjänst finns också predikan med utgångspunkt i Bibeln. Där väntar vi oss ett tilltal från Gud till tröst uppmuntran och uppbyggelse.

Efter predikan finns det alltid möjlighet att gensvara genom att få personlig förbön (att någon ber för dig) eller att tända ett ljus. Gudstjänsten fortsätter sedan med att vi fikar tillsammans.

 

Vi firar Gudstjänst i Lagans missionskyrka, sommarhemmet sundet och  Vittaryds missionshus.

i Kalendern ser du när & var.

 

Kalender

 

Gudstjänst i Lagans missionskyrka