Om oss

 

Till höger står den klassiska apostoliska trosbekännelsen, som vi bekänner oss till, en vision vi har som församling, och en beskrivning av vad lovsång är och vilken del den har i vår gudstjänst

 

I vår App Bergmission hittar du ytterligare information om vår församling.

 

Till Appen

 

Trosbekännelsen

 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Vision

 

Bergaortens Missionsförsamling vill hjälpa människor till en djupare relation med Jesus Kristus och med varandra.

 

 

Lovsång

 

"Vi vill i Bergaortens Missionsförsamling lovsjunga Gud med alla de musikaliska uttrycksmedel vi har och sätta Gud i centrum! Lovsången är därför en viktig del i våra Gudstjänster..."

 Att vara kristen är att ha en personlig relation med Gud. Det är en romans som slutar med ett bröllop i himlen! Den vi älskar vill vi också umgås med. När vi lär känna Honom som har skapat oss vill vi också uttrycka vår kärlek på olika sätt. Ett sätt att göra det är att ta tid tillsammans med Gud i tillbedjan, att ge Honom all vår uppmärksamhet och kärlek.

Sången och musiken blir ett medel när vi lovsjunger Gud! En del av texterna handlar om Gud, hur god han är, om hur hans nåd är så stor att Han förlåter alla våra misslyckanden och brister. En del texter är riktade direkt till Honom och är kärlekssånger till den Gud som har gjort allt för oss människor. När vi tackar och lovprisar Gud så riktar vi all uppmärksamhet på den positiva Guden och våra hjärtan öppnas för Hans kärlek.

Vi vill i Bergaortens Missionsförsamling lovsjunga Gud med alla de musikaliska uttrycksmedel vi har och sätta Gud i centrum! Lovsången är därför en viktig del i våra Gudstjänster. Musikstilarna kan variera och lovsångsteamen kan se olika ut, men lovsång handlar alltid om GUD!