Equador

Allmän info

Yttre mission

 

Bergaortens Missionsförsamling stöder Equmeniakyrkans internationella missionsarbete, med verksamhet i bl.a. Ecuador, där några av Bergaortens församlingsmedlemmar besökt systerkyrkorna.

 

Klicka på länkarna nedan för information om mission i Equador och för allmän info om mission.

Hoppets Skola Israel.

 

Bergaortens Missionsförsamling stöder arbetet på Hoppets Skola - en kristen, palestinsk skola i Beit Jala, strax utanför Betlehem. Skolan drivs utan statligt stöd, enbart genom frivilliga medel från privatpersoner eller ideella organisationer. Gåvorna förmedlas i Sverige genom den ekumeniska organisationen Israels vänner i Malmö.

Flera av församlingens medlemmar har vid olika tillfällen besökt skolan

Bergaortens Missionsförsamling stöder hjälparbete i Östeuropa genom hjälporganisationen SAM-hjälp

 

Länder som organisationen har hjälpverksamhet i är: Estland, Lettland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Rumänien och Serbien.

Ett praktiskt exempel på SAM-hjälps arbete i Lettland och församlingens engagemang. Nära den vitryska gränsen ligger staden Daugavpils. Staden var tidigare ett stort center för den ryska militären, men efter 1991 då Lettlands självständighet utropades och den ryska staten så småningom plockade hem sina trupper lämnade många kvar sina familjer som då stod utan försörjning och sågs med förakt av den lettiska ortsbefolkningen.

 

Misären lurade runt hörnet. Pastor Nikolaj Shevchuk, med rötter i gränstrakterna, har kommit nära nöden och praktiskt velat göra något åt den. Det är här som SAM-hjälp kommit in i bilden och Bergaortens missionsförsamling också fått vara med på ett hörn. Ett av många exempel på många av de beundransvärda insatser som pastor Nikolaj Shevchuk organiserat på plats:

I ett nerslitet hyreshus i Daugavpils har två lägenheter slagits samman till en enda stor lägenhet och renoverats med hjälp av SAM-hjälp. Där serveras varje dag ca 40 barn ett lagat mål mat när de kommer från skolan. I lägenheten får barnen tillbringa 3-4 timmar för avkoppling, vila och fritidsaktiviteter. Här finns personal som kan ge läxhjälp, tröst och uppmuntran.

Bergamission bedriver och stöttar 4 olika missionsprojekt:

Sam-hjälp, Hoppets skola

Yttre mission, Mission på fältet.

 

Läs mer om de olika projekten här.